Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.sportuojam.lt

Viešoji įstaiga "SPORTO LEIDINIŲ GRUPĖ", įm.k. 300093445
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklamos skydelio 310x610px publikavimas 2013-11-11 Kita 400 400 Kaina mėnesiui
2 Straipsnių publikavimas naujienu puslapyje 2013-11-11 Kita 1000 1000 Straipsnių publikavimas naujienu puslapyje sporto tema.Publikavimo kaina savaitei.
3 Reklamos vaizdo skydeliui 16:9-maks 20 sek.pub. 2013-11-11 sek 300 300 Kaina mėnesiui
4 Reklamos skydelio 970x100px publikavimas 2013-11-11 Kita 250 250 Kaina mėnesiui
5 Reklamos skydelio 300x600px publikavimas 2013-11-11 Kita 600 600 Kaina mėnesiui
6 Reklamos skydelio 800x42px publikavimas 2013-11-11 Kita 300 300 Kaina mėnesiui
7 Reklamos skydelio 970x70px publikavimas 2013-11-11 Kita 500 500 Kaina mėnesiui
8 Reklamos skydelio 310x300px publikavimas 2013-11-11 Kita 300 300 Kaina mėnesiui
9 Reklamos skydelio 310x200px publikavimas 2013-11-11 Kita 300 300 Kaina mėnesiui
10 Reklamos skydelio 640x230px publikavimas 2013-11-11 Kita 650 650 Kaina mėnesiui
11 Reklamos skydelio 640x100px publikavimas 2013-11-11 Kita 550 550 Kaina mėnesiui

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.