Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Agentūra

UAB ,,Videvita Vilnius"

Uždaroji akcinė bendrovė "Videvita Vilnius", įm.k. 125146398
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklamos kampanijų dizaino paslaugos 2013-11-11 Kita 181.5 242 Maketavimo, retušavimo valandinis įkainis 150 Lt + PVM; projektavimo, dizaino valandinis įkainis 200 Lt + PVM.
2 Organizaciniai darbai 2013-11-11 Kita 242 242 -
3 Tekstų kūrimas, redagavimas 2013-11-11 Kita 181.5 242 Tekstų redagavimo valandinis įkainis 150 Lt + PVM; tekstų kūrimo valandinis įkainis 200 Lt + PVM.
4 Reklamos gamybos darbai 2013-11-11 Kita 12.1 12.1 Komisinis mokestis 10% nuo reklamos gamybos darbų kainos.
5 Reklamos kampanijų įgyvendinimas 2013-11-11 Kita 6.05 6.05 Komisinis mokestis 5% nuo reklamos žiniasklaidoje užsakymo sumos.
6 Reklamos kampanijų kūrimo paslaugos 2013-11-11 Kita 242 363 Meno vadovo valandinis įkainis 200 Lt + PVM; kūrybos vadovo valandinis įkainis 300 Lt + PVM.
7 Reklamos strategijų kūrimo paslaugos 2013-11-11 Kita 363 484 Projektų direktoriaus valandinis įkainis 300 Lt + PVM; strategijos planuotojo valandinis įkainis 400 Lt + PVM.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.