Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.mano-gargzdai.lt

VšĮ "Mano Gargždai", įm.k. 302987419
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminio skydelio sukūrimas 2013-11-11 Kita 100 100 už vienetą
2 Užsakovų paruoštas straipsnis 2013-11-11 Kita 400 400 naujienų skiltyje talpinimas
3 manogargzdai.lt paruoštas straipsnis 2013-11-11 Kita 600 600 Naujienų skiltyje talpinimas
4 Video prie straipsnio talpinimas 2013-11-11 min 120 120 Užsakovo parengtas video prie straipsnio 1 min.
5 Skydelis "D" 2013-11-11 Kita 65 65 Už talpinimą savaitei
6 manogargzdai.lt sukurtas video 2013-11-11 Kita 250 250 iki 1 min. video
7 Skydelis "J" 2013-11-11 Kita 97.25 97.25 Už talpinimą savaitei, vidinis straipsnio apačioje
8 Skydelis "H" 2013-11-11 Kita 45 45 Už talpinimą savaitei, vidinis straipsnio viduryje
9 Skydelis "F" 2013-11-11 Kita 97.25 97.25 Už talpinimą savaitei
10 Skydelis "G" 2013-11-11 Kita 115 115 Už talpinimą savaitei
11 Skydelis "E" 2013-11-11 Kita 65 65 Už talpinimą savaitei
12 Skydelis "C" 2013-11-11 Kita 130 130 Už talpinimą savaitei
13 Pozicija "B 1" 2013-11-11 Kita 195 195 Talpinimas savaitei
14 Skydelis "B" 2013-11-11 Kita 195 195 Už talpinimą savaitei
15 Skydelis "A" 2013-11-11 Kita 162.5 162.5 Skydelio talpinimas savaitei

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.