Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.zinios1.lt

Uždaroji akcinė bendrovė "Neringos kelias", įm.k. 177330937
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Straipsnio siuntimas kartu su naujienlaiškiu 2013-11-11 Kita 121 121 -
2 G pozicija 696 x 100 px 2013-11-11 Kita 6.05 6.05 Už 1000 parodymų. G pozicija matoma pramogų skiltyje "Perliukai".
3 F pozicija 980 x 80 px 2013-11-11 Kita 12.1 12.1 už 1000 parodymų.
4 E pozicija 720 x 100 2013-11-11 Kita 4.84 4.84 Už 1000 parodymų.
5 Žinios1.lt korespondentų sukurtas videorepotažas 2013-11-11 min 242 242 -
6 Videoreportažas prie straipsnio 2013-11-11 min 121 121 -
7 Žinios1.lt korespondentų paruoštas straipsnis 2013-11-11 Kita 484 484 -
8 Užsakovų paruoštas straipsnis 2013-11-11 Kita 363 363 -
9 D pozicija 720 x 80 px 2013-11-11 Kita 6.05 6.05 Už 1000 parodymų.
10 C pozicija 250 x 100 pxx 2013-11-11 Kita 7.26 7.26 Už 1000 parodymų.
11 B pozicija 250 x 150 px 2013-11-11 Kita 8.47 8.47 Už 1000 parodymų. Gallimos penkios pozicijos.
12 A pozicija 750x100 px 2013-11-11 Kita 9.68 9.68 už 1000 parodymų.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.