Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

"Karštas komentaras" lauko reklama

UAB "GORUVA", įm.k. 300135410
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Judanti lauko reklama 3 2013-11-11 m2 219.61 248.9 *savaitei.(važinėjanti reklama po LT)Kaina priklauso nuo reklamos dydžio ir laiko.Užsakius nemažiau 10 m2.
2 Judanti lauko reklama 2 2013-11-11 m2 254.1 302.5 *savaitei.Kaina priklauso nuo reklamos dydžio ir laiko Ant tento(gali būti ant sunkaus transporto)
3 LED DISPLĖJAI 2013-11-11 Kita 605 907.5 *savaitei.Bėgantis tekstas iki 1,5m. Kaina priklauso nuo reklamos dydžio ir laiko
4 Judanti lauko reklama 2013-11-11 cm2 326.7 375.1 *savaite,kaina priklauso nuo ploto dyžio ir užsakyto laiko Judanti lauko reklama (važinėjanti po LT) klijuojama ant kieto paviršiaus

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.