Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB "Tungusas"

UAB "Tungusas", įm.k. 300061052
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Išorinė lauko reklama ant izoterminio kėbulo 2013-11-11 m2 423.5 471.9 Pateikta 1 kvadratinio metro įkainis už 1 mėnesį.
2 Išorinė lauko reklama ant krovininio automobilio 2013-11-11 m2 121 157.3 Pateiktas 1 kvadratinio metro įkainis už 1 mėn. Gali būti iki 30 kvadratiniu metrų

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.