Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Mėnraštis (žurnalas) "Mano patarimai"

UAB "SS leidyba", įm.k. 300845481
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminio pavyzdžio įmetimas/skrajutės platinimas 2013-11-11 Kita 0.24 0.36 Įmetimas į bet kurią vietą 0,24LT/vnt Įmetimas į tam tikrą vietą 0,36 LT/vnt -kaina su PVM
2 Vidaus psl 1/3 2013-11-11 Kita 1210 1210 -
3 Vidaus psl 1/4 2013-11-11 Kita 786.5 786.5 -
4 Vidaus psl 1/2 2013-11-11 Kita 1694 1694 -
5 Vidaus psl 3/4 2013-11-11 Kita 2359.5 2359.5 -
6 Vidaus psl 2013-11-11 Kita 2904 2904 -
7 Atvartas 2013-11-11 Kita 4356 4356 -
8 IV viršelis 2013-11-11 Kita 4936.8 4936.8 -
9 III viršelis 2013-11-11 Kita 2904 2904 -
10 II viršelis 2013-11-11 Kita 3484.8 3484.8 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.