Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Žurnalas "Mama ir Tėtis"

OUREDUS, UAB, įm.k. 302462478
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 IV viršelis 2013-11-11 Kita 5348.2 6292 Pagal pateiktą reklamos kiekį
2 III viršelis prie kryžiažodžio 2013-11-11 Kita 4319.7 5082 Pagal pateiktą reklamos kiekį
3 II viršelis atvartas 2013-11-11 Kita 7713.75 9075 Pagal pateiktą reklamos kiekį
4 II viršelis 2013-11-11 Kita 4628.25 5445 Pagal pateiktą reklamos kiekį
5 I viršelis su straipsniu 2013-11-11 Kita 12342 14520 Pagal reklamos kiekį
6 skrajutė 2013-11-11 Kita 0.36 0.48 -
7 Kaina už 1 cm2 vidiniuose puslapiuose 2013-11-11 cm2 6.65 9.98 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.