Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.KasNaujo.lt

UAB "Uostamiesčio gidas ir ko", įm.k. 302513652
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Straipsnis 2013-11-11 Kita 423.5 423.5 -
2 Išskirtinė pozicija savaitei 2013-11-11 Kita 998.25 998.25 -
3 Išskirtinė pozicija mėnesiui 2013-11-11 Kita 2988.7 2988.7 -
4 Standartinė pozicija (300x250), savaitei 2013-11-11 Kita 786.5 786.5 -
5 Standartinė pozicija (300x250) mėnesiui 2013-11-11 Kita 2250.6 2250.6 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.