Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.iq.lt

Intelligent Media, UAB, įm.k. 302414177
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 viršutinis (750x100 px - 980x200 px) 2013-11-11 Kita 423.5 508.2 Dinaminis reklaminis skydelis, Kaina už savaitę, Įkainis NUO galioja 750x100 px ir 980x100 px) reklaminiams skydeliams, Įkainis IKI galioja 750x200 px ir 980x200 px reklaminiams skydeliams,
2 Šoninis (300x250 px - 300x600 px) 2013-11-11 Kita 296.45 423.5 Dinaminis reklaminis skydelis, Kaina už savaitę, Įkainis NUO galioja 300x250 px reklaminiams skydeliams, Įkainis IKI galioja 300x600 px reklaminiams skydeliams,
3 Tarp sptraipsnių (630x150 px) 2013-11-11 Kita 254.1 254.1 dinaminis reklaminis skydelis, Kaina už savaitę,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.