Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Informacinis leidinys "Uostamiesčio gidas"

UAB "Uostamiesčio gidas ir ko", įm.k. 302513652
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Uostamiesčio gidas.Vidiniai puslapiai.4,84-6,05Lt 2013-11-11 cm2 4.84 6.05 Kaina priklauso nuo reklamos dydžio, spausdinimo kartų, ar apmokama iš anksto.
2 Uostamiesčio gidas, paskutinis puslapis (virselis) 2013-11-11 cm2 7.26 9.68 Kaina priklauso nuo reklamos dydžio, spausdinimo kartų, ar apmokama iš anksto.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.