Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

Laikraščio "Santarvė" lauko reklama

Uždaroji akcinė bendrovė "Santarvės laikraštis", įm.k. 166410296
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Tento gamyba 2013-11-11 m2 29.04 29.04 -
2 Lauko reklamos plotų nuoma (dienos) 2013-11-11 Kita 48.4 72.6 Lauko reklamos Mažeikių mieste ir rajone stendų kainos nurodytos paros laikotarpiui. Kaina priklauso nuo apšvietimo. Kaina (nuo) - be apšvietimo, kaina (iki) su apšvietimu
3 Tento pakabinimo/nukabinimo darbai 2013-11-11 Kita 266.2 266.2 -
4 Lauko reklamos ploto nuoma 2013-11-11 Kita 1331 1996.5 Lauko reklamos Mažeikių mieste ir rajone stendų kainos nurodytos mėnesio laikotarpiui (30 d.). Kaina priklauso nuo ap6vietimo poreikio. Kaina (nuo)-be apšvietimo, kaina (iki)- su apšvietimu
5 Tento maketo sukūrimas 2013-11-11 m2 12.1 12.1 Priklauso nuo tento dydžio. Kaina už vieną kv.m.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Išankstinio apmokėjimo nuolaida 10 Taikoma už paslaugas atsiskaitant iš anksto. 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Už skubų darbų atlikimą 25 Taikoma kuomet užsakovas prašo darbus atlikti greičiau nei per 48 val 2013-11-11
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.