Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Žurnalas "Žmonės. Legendos"

UAB "Žurnalų leidybos grupė", įm.k. 136048635
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Politinė reklama 1/2 vidinio psl. 2013-11-11 Kita 5082 5082 -
2 Politinė reklama 2 vidiniai psl. (atlanka) 2013-11-11 Kita 14157 14157 -
3 Politinė reklama 1 vidinis psl. 2013-11-11 Kita 7804.5 7804.5 -
4 Politinės reklamos bukletų, skrajučių platinimas 2013-11-11 Kita 0.54 0.54 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.