Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Žurnalas "Ji"

UAB "Žurnalų leidybos grupė", įm.k. 136048635
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Politinė reklama 2 vidiniai psl. (atlanka) 2013-11-11 Kita 10541.52 10541.52 -
2 Politinė reklama 1/2 vidinio psl. 2013-11-11 Kita 3993 3993 -
3 Politinė reklama 1 vidinis psl. 2013-11-11 Kita 5478.28 5478.28 -
4 Politinės reklamos bukletų, skrajučių platinimas 2013-11-11 Kita 0.54 0.54 Kaina už 1 vnt.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.