Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.nedelia.lt

Uždaroji akcinė bendrovė "SAVAITĖS EKSPRESAS", įm.k. 123855536
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminis skydelis Nr3 (vienam mėn.) 2013-11-11 Kita 1452 1452 Reklaminis skydelis Nr3 (vienam mėn,)
2 Reklaminis skydelis Nr4 (2 savaitėm) 2013-11-11 Kita 605 605 Reklaminis skydelis Nr4 (2 savaitėm)
3 Reklaminis skydelis Nr6 (vienam mėn.) 2013-11-11 Kita 1452 1452 Reklaminis skydelis Nr6 (vienam mėn,)
4 Reklaminis skydelis Nr5 (2 savaitėm) 2013-11-11 Kita 1089 1089 Skydelis Nr5 rodomas tik pagrindiniame puslapyje,
5 Reklaminis skydelis Nr4 (vienam mėn.) 2013-11-11 Kita 968 968 Reklaminis skydelis Nr4 (vienam mėn,)
6 Reklaminis skydelis Nr3 (2 savaitėm) 2013-11-11 Kita 847 847 Reklaminis skydelis Nr3 (2 savaitėm)
7 Reklaminis skydelis Nr6 (2 savaitėm) 2013-11-11 Kita 847 847 Reklaminis skydelis Nr6 (2 savaitėm)
8 Reklaminis skydelis Nr2 (2 savaitėm) 2013-11-11 Kita 1089 1089 Reklaminis skydelis Nr2 (2 savaitėm)
9 Reklaminis skydelis Nr2 (vienam mėn.) 2013-11-11 Kita 1936 1936 Reklaminis skydelis Nr2 (vienam mėn,)
10 Reklaminis skydelis Nr1 (2 savaitėm) 2013-11-11 Kita 1452 1452 Reklaminis skydelis Nr1 (2 savaitėm)
11 Reklaminis skydelis Nr1 (vienam mėn.) 2013-11-11 Kita 2420 2420 Reklaminis skydelis Nr1 (vienam mėn,)
12 Reklaminis skydelis Nr5 (vienam mėn.) 2013-11-11 Kita 1936 1936 Skydelis Nr5 rodomas tik pagrindiniame puslapyje,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.