Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Savaitraštis "Pensioner" (rusų k.)

Uždaroji akcinė bendrovė "SAVAITĖS EKSPRESAS", įm.k. 123855536
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklamos puslapiai 2013-11-11 cm2 7.26 7.26 Reklamos puslapiai kv, cm
2 Politinės agitacijos straipsnio parašymas 2013-11-11 Kita 363 363 Politinės agitacijos vieno straipsnio parašymas,
3 Reklaminis-informacinis straipsnis pusė puslapio 2013-11-11 Kita 1573 1573 Reklaminis-informacinis straipsnis pusė puslapio
4 Reklaminis-informacinis straipsnis visas puslapis 2013-11-11 Kita 2662 2662 Reklaminis-informacinis straipsnis visas puslapis
5 Vertimas it korektūra 2013-11-11 Kita 121 121 Vieno straipsnio vertimas it korektūra,
6 Ketvirtas viršelio puslapis (visas) 2013-11-11 Kita 7260 7260 Ketvirtas viršelio puslapis (visas)
7 Teminiai puslapiai (visas puslapis) 2013-11-11 Kita 4840 4840 Teminiai puslapiai (visas puslapis)(rubrikose "Sveikata", "Virtuvė",Sodas,daržas",Mūsų anūkėliams")
8 Teminiai puslapiai (1/4 puslapio) 2013-11-11 Kita 1694 1694 Teminiai puslapiai (1/4 puslapio)(rubrikose "Sveikata", "Virtuvė",Sodas,daržas",Mūsų anūkėliams")
9 Teminiai puslapiai (pusė puslapio ) 2013-11-11 Kita 2904 2904 Teminiai puslapiai (pusė puslapio )rubrikose "Sveikata","Virtuvė","Sodas","sodas,daržas",Mūsų anūkėliams"

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.