Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB VOXON

VOXON, UAB, įm.k. 302843340
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Tento pakabinimas / nukabinimas 2013-11-11 m2 18.15 24.2 Kaina už Lt/m2
2 Reklaminio tento gamyba 2013-11-11 m2 20.57 30.25 Kaina Lt/m2
3 Stendo nuoma <18m2 2013-11-11 m2 302.5 423.5 Kaina Lt/savaitė
4 Maketavimas 2013-11-11 Kita 121 121 Kaina Lt/h
5 Stendo nuoma automagistralėje >60 m2 2013-11-11 m2 605 605 Kaina Lt/savaitė
6 Stendo nuoma Klaipėdoje ir Palangoje 18m2 2013-11-11 m2 605 605 Kaina Lt/savaitė
7 Stendo nuoma Gargždų ir Kretingos mieste. 18-42 m2 2013-11-11 m2 423.5 423.5 Kaina Lt/savaitė
8 Stendo nuoma Klaipėdoje >40 m2 2013-11-11 m2 968 968 Kaina Lt/savaitė
9 Stendo nuoma Klaipėdoje 32 m2 2013-11-11 m2 1512.5 1512.5 Kaina lt/savaitė
10 Stendo nuoma Klaipėdoje 24 m2 2013-11-11 cm2 665.5 665.5 Kaina Lt/savaitė

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.