Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

news.tts.lt

Uždaroji akcinė bendrovė "Transteleservis", įm.k. 155468469
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminis skydelis tinklapyje 2013-11-11 Kita 250 375 Reklaminis skydelis tinklapyje. Nuo 250 Lt iki 500 Lt priklausomai nuo vietos ir didžio
2 Straipsnio talpinimas su nuotraukomis, news.tts.lt 2013-11-11 Kita 200 250 Straipsnio talpinimas su viena nuotrauka (už kiekvieną atnaujinimą - 130 Lt) - 300 Lt. Straipsnio talpinimas su 4 nuotraukomis (už kiekvieną atnaujinimą - 130 Lt)- 250 Lt.
3 Teksto nuoroda tinklapyje 2013-11-11 Kita 40 50 Teksto nuoroda tinklapyje 30 Lt - už savaitę, 50 Lt - už mėnesį
4 Reklaminio skydelio gamyba 2013-11-11 Kita 150 150 Reklaminio skydelio gamyba - 150 Lt už vnt.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.