Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Agentūra

UAB Strateginių komunikacijų centras

UAB Strateginių komunikacijų centras, įm.k. 300072216
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Organizaciniai darbai 2013-11-11 Kita 181.5 272.25 Techninių darbų valandinis įkainis 150 Lt + PVM; organizacinių darbų valandinis įkainis 225 Lt + PVM.
2 Reklamos gamybos darbai 2013-11-11 Kita 12.1 12.1 Komisinis mokestis 10% nuo reklamos gamybos darbų kainos.
3 Tekstų kūrimas, redagavimas. 2013-11-11 Kita 181.5 242 Tekstų redagavimo valandinis įkainis 150 Lt + PVM; tekstų kūrimo valandinis įkainis 200 Lt + PVM.
4 Reklamos kampanijų įgyvendinimas 2013-11-11 Kita 6.05 6.05 Komisinis mokestis 5% nuo reklamos žiniasklaidoje užsakymo sumos.
5 Viešinimo, viešųjų ryšių ir kūrybinės paslaugos 2013-11-11 Kita 326.7 484 Teikiamų paslaugų įkainiai: projektų vadovo valandinis įkainis yra 270 Lt + PVM; projektų direktoriaus valandinis įkainis 400 Lt + PVM.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.