Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB "Stenda"

UAB "Stenda", įm.k. 301742299
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklama ant sąskaitų 1 lapo kaina 2013-11-11 cm2 0.31 0.45 Jūsų reklamos pasiūlymus galime išspausdinti ant kitos namų valdų sąskaitos pusės. Formatas A4. Miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Palanga, Kretinga.
2 Stendai daugiabučiuose58cm2(1stendo nuoma mėnesiu) 2013-11-11 cm2 1.45 1.45 Administruojame stendus Klaipėdoje ir Kaune.
3 Stendai daugiabučiuose A6(1 stendo nuoma mėnesiui) 2013-11-11 cm2 2.42 2.42 -
4 Stendai daugiabučiuose A5(1 stendo nuoma mėnesiui) 2013-11-11 cm2 4.36 4.36 -
5 Stendai daugiabučiuose A4(1 stendo nuoma mėnesiui) 2013-11-11 cm2 7.99 7.99 -
6 Stendai daugiabučiuose A3 1 stendo nuoma mėnesiui) 2013-11-11 cm2 15.61 15.61 -
7 Žurnalas"Jūsų vestuvės" 1 psl 2013-11-11 cm2 1040.6 1040.6 -
8 Žurnalas"Jūsų vestuvės"1/2 psl 2013-11-11 cm2 653.4 653.4 -
9 Žurnalas"Jūsų vestuvės"1/4 psl 2013-11-11 cm2 508.2 508.2 -
10 Žurnalas"Lengvai" IV viršelis 2013-11-11 cm2 3025 3025 -
11 Žurnalas"Lengvai" III viršelis 2013-11-11 cm2 2420 2420 -
12 Žurnalas "Lengvai" II viršelis 2013-11-11 cm2 2420 2420 -
13 Žurnalas"Lengvai" 1psl 2013-11-11 cm2 1923.9 1923.9 -
14 žurnalas"Lengvai" 1/2 psl 2013-11-11 cm2 961.95 961.95 -
15 Žurnalas"Lengvai 1/4 psl 2013-11-11 cm2 692.12 692.12 Tai naujas kultūros ir gyvenimo būdo leidinys, skirtas pajūrio regiono gyventojams.
16 Žurnalas "Jūsų vestuvės"9*6cm 2013-11-11 cm2 290.4 290.4 Žurnalas skirtas pajūryje gyvenantiems ir švenčiantiems.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.