Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijas Geras FM

Uždaroji akcinė bendrovė "GERUDA", įm.k. 122043119
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Informacinio pranešimo gamyba (iki 180sek) 2013-11-11 sek 726 726 -
2 Garso klipo gamyba (iki 30sek) 2013-11-11 sek 363 363 -
3 Garso klipas (iki 30sek) 2013-11-11 sek 60.5 60.5 Užsakymams nuo 3000 – 5000 Lt taikoma 10% nuolaida, didesniems negu 5000 Lt užsakymams taikoma 20% nuolaida
4 Informacinis pranešimas (iki 180sek) 2013-11-11 sek 302.5 302.5 Užsakymams nuo 3000 – 5000 Lt taikoma 20% nuolaida, didesniems negu 5000 Lt užsakymams taikoma 30% nuolaida

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.