Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB Doverta

Uždaroji akcinė bendrovė "DOVERTA", įm.k. 123742531
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Transportas papildomai (ne Vilniaus m. 1 km kaina) 2013-11-11 Kita 1.45 1.45 -
2 Nukabinimo darbai 2013-11-11 Kita 423.5 423.5 -
3 Pakabinimo darbai 2013-11-11 Kita 423.5 423.5 -
4 Spauda 2013-11-11 m2 24.2 24.2 -
5 Maketavimas 2013-11-11 Kita 121 121 -
6 Apšvietimas (jei yra, jei reikia) 2013-11-11 Kita 363 363 -
7 Reklaminio stendo nuomos kaina 2013-11-11 m2 60.5 75.63 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.