Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Agentūra

UAB ELEKTRONINIO VERSLO SISTEMOS

UAB ELEKTRONINIO VERSLO SISTEMOS, įm.k. 301490631
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Remarketingo kampanija 2013-11-11 Kita 16.94 16.94 Kaina už 1000 parodymų. Minimalus biudžetas 1000 Lt.
2 Reklamos kampanijų įgyvendinimas 2013-11-11 Kita 10.89 12.1 Įkainis nurodytas procentais. 9 proc. įkainis taikomas, kai mėnesinis kampanijos biudžetas yra daugiau nei 60 000 Lt be PVM. 10 proc. įkainis taikomas, kai kai mėnesinis kampanijos biudžetas yra iki 60 000 Lt be PVM.Projektų vadovo valandinis įkainis sudaro 250 lt + PVM.
3 Facebook Promoting post reklama 2013-11-11 Kita 7.26 7.26 Kaina už 1000 žinutės (post) parodymų (Reach)
4 Facebook Click to Website reklama 2013-11-11 Kita 0.39 0.54 Kaina už vieną paspaudimą (nukreipimą į Jūsų tinklalapį)
5 Facebook News feed/Right Column reklama 2013-11-11 Kita 9.68 9.68 Kaina už 1000 žinutės parodymų Faceboook tinkle
6 Youtube reklama 2013-11-11 Kita 1.69 1.94 Kaina už parodymą (CPV). Minimalo kampanijos suma 1000 Lt. Taikomas 10 proc. kampanijos administravimo mokestis.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.