Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.visasverslas.lt

UAB "IKS", įm.k. 125597166
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Interaktyvi diskusija su skaitytoju, kitu politiku 2013-11-11 Kita 847 847 Titulinis, diskusija anonsuojama kituose viskas.lt grupes interneto leidiniuose
2 Aktyvi nuoroda teminiame straipsnye 2013-11-11 Kita 605 605 Titulinis
3 Pranešimų spaudai talpinimas (iki 10 vnt) 2013-11-11 Kita 1210 1210 Titulinis
4 reklaminis skydelis 200X200 pix arba 750X100pix 2013-11-11 Kita 18.15 18.15 Titulinis/visa aplinka, 1000 parodymų
5 Interaktyvi diskusija su skaitytoju, kitu politiku 2013-11-11 Kita 605 605 titulinis, Lt/sav

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.