Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.lrt.lt

Viešoji įstaiga "LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA", įm.k. 124241078
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Video reklama 2013-11-11 sek 3.33 3.33 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
2 Video reklama 2013-11-11 sek 3.03 3.03 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
3 Video reklama 2013-11-11 sek 2.66 2.66 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
4 Video reklama 2013-11-11 sek 2.42 2.42 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
5 Reklam. skydas ir reklamjuostė 2013-11-11 Kita 18.15 18.15 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
6 Reklam. skydas ir reklamjuostė 2013-11-11 Kita 14.52 14.52 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
7 Reklam. skydas ir reklamjuostė 2013-11-11 Kita 12.1 12.1 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
8 Reklam. skydas ir reklamjuostė 2013-11-11 Kita 9.68 9.68 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
9 Reklam. skydas ir reklamjuostė 2013-11-11 Kita 7.26 7.26 Daugiau informacijos prisegtame dokumente

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Užsakymo apimties nuolaida 5 Taikoma politinei reklamai, kai užsakymo suma nuo 1000 Lt iki 1999 Lt (be PVM) 2013-11-11
2 Užsakymo apimties nuolaida 7 Taikoma politinei reklamai, kai užsakymo suma nuo 2000 Lt iki 2999 Lt (be PVM) 2013-11-11
3 Užsakymo apimties nuolaida 9 Taikoma politinei reklamai, kai užsakymo suma nuo 3000 Lt iki 4999 Lt (be PVM) 2013-11-11
4 Užsakymo apimties nuolaida 12 Taikoma politinei reklamai, kai užsakymo suma nuo 5000 Lt iki 6999 Lt (be PVM) 2013-11-11
5 Užsakymo apimties nuolaida 15 Taikoma politinei reklamai, kai užsakymo suma nuo 7000 Lt iki 9999 Lt (be PVM) 2013-11-11
6 Užsakymo apimties nuolaida 17 Taikoma politinei reklamai, kai užsakymo suma nuo 10000 Lt(be PVM) 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.