Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijas Klasika

Viešoji įstaiga "LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA", įm.k. 124241078
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Garso klipo/agitacinio reportažo gamyba 2013-11-11 Kita 1210 1210 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
2 Garso klipo/agitacinio reportažo trans.12:00-24:00 2013-11-11 sek 1.82 1.82 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
3 Garso klipo/agitacinio reportažo transl.6:00-12:00 2013-11-11 sek 2.42 2.42 Daugiau informacijos prisegtame dokumente

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Užsakymo apimties nuolaida 4 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 2000 Lt iki 2999 Lt (be PVM) 2013-11-11
2 Užsakymo apimties nuolaida 7 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 3000 Lt iki 3999 Lt (be PVM) 2013-11-11
3 Užsakymo apimties nuolaida 10 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 4000 Lt iki 4999 Lt (be PVM) 2013-11-11
4 Užsakymo apimties nuolaida 13 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 5000 Lt iki 5999 Lt (be PVM) 2013-11-11
5 Užsakymo apimties nuolaida 16 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 6000 Lt iki 6999 Lt (be PVM) 2013-11-11
6 Užsakymo apimties nuolaida 17 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 7000 Lt iki 7999 Lt (be PVM) 2013-11-11
7 Užsakymo apimties nuolaida 18 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 8000 Lt iki 9999 Lt (be PVM) 2013-11-11
8 Užsakymo apimties nuolaida 20 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 10000 Lt iki 14999 Lt (be PVM) 2013-11-11
9 Užsakymo apimties nuolaida 23 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 15000 Lt iki 19999 Lt (be PVM) 2013-11-11
10 Užsakymo apimties nuolaida 25 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 20000 Lt be PVM) 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Vietos pasirinkimas reklaminiame bloke 25 Vietos pasirinkimas (pirma, antra, priešpaskutinė, paskutinė ir kitos spec. pozicijos) reklaminiame bloke. 2013-11-11
2 Skubus pateiktos reklaminės medžiagos transl. 30 Skubiu laikomas užsakymas, pateikiamas reklamos skyriui 1 darbo dieną prieš transliaciją, po 14 val. 2013-11-11
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.