Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijas Opus 3

Viešoji įstaiga "LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA", įm.k. 124241078
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Garso klipo/agitacinio reportažo gamyba 2013-11-11 Kita 1210 1210 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
2 Garso klipo/agitacinio reportažo trans.12:00-24:00 2013-11-11 sek 1.82 1.82 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
3 Garso klipo/agitacinio reportažo transl.6:00-12:00 2013-11-11 sek 2.42 2.42 Daugiau informacijos prisegtame dokumente

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Užsakymo apimties nuolaida 20 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 10000 Lt iki 14999 Lt (be PVM) 2013-11-11
2 Užsakymo apimties nuolaida 23 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 15000 Lt iki 19999 Lt (be PVM) 2013-11-11
3 Užsakymo apimties nuolaida 25 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 20000 Lt (be PVM) 2013-11-11
4 Užsakymo apimties nuolaida 4 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 2000 Lt iki 2999 Lt (be PVM) 2013-11-11
5 Užsakymo apimties nuolaida 7 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 3000 Lt iki 3999 Lt (be PVM) 2013-11-11
6 Užsakymo apimties nuolaida 10 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 4000 Lt iki 4999 Lt (be PVM) 2013-11-11
7 Užsakymo apimties nuolaida 13 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 5000 Lt iki 5999 Lt (be PVM) 2013-11-11
8 Užsakymo apimties nuolaida 17 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 7000 Lt iki 7999 Lt (be PVM) 2013-11-11
9 Užsakymo apimties nuolaida 18 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 8000 Lt iki 9999 Lt (be PVM) 2013-11-11
10 Užsakymo apimties nuolaida 16 Taikoma garso klipams ir agitaciniams reportažams, kai užsakymo suma už nuo 6000 Lt iki 6999 Lt (be PVM) 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Vietos pasirinkimas reklaminiame bloke 25 Vietos pasirinkimas (pirma, antra, priešpaskutinė, paskutinė ir kitos spec. pozicijos) reklaminiame bloke. 2013-11-11
2 Skubus pateiktos reklaminės medžiagos transl. 30 Skubiu laikomas užsakymas, pateikiamas reklamos skyriui 1 darbo dieną prieš transliaciją, po 14 val. 2013-11-11
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.