Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijas Relax FM

Uždaroji akcinė bendrovė "TANGO REKLAMA", įm.k. 124667697
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 0.71 1.06
2 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 1.59 1.61
3 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 1.06 1.59
4 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 0.26 0.33
5 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 0.48 0.71
6 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 0.33 0.48
7 Reklaminio klipo gamyba 2013-11-11 Kita 665.5 665.5

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.