Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Žurnalas "Magija ir Burtai"

UAB "SS leidyba", įm.k. 300845481
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminio pavyzdžio platinimas/skrajutės įmetimas 2013-11-11 Kita 0.24 0.36 Įmetimas į bet kurią vietą 0,24LT/vnt Įmetimas į tam tikrą vietą 0,36 LT/vnt kaina su PVM
2 Vidaus puslapis 1/4 2013-11-11 Kita 605 605 -
3 Vidaus puslapis 1/3 2013-11-11 Kita 968 968 -
4 Vidaus puslapis 1/2 2013-11-11 Kita 1210 1210 -
5 Vidaus puslapis 3/4 2013-11-11 Kita 1936 1936 -
6 Vidaus puslapis 2013-11-11 Kita 2420 2420 -
7 Atvertimas (2 puslapiai) žurnalo viduje 2013-11-11 Kita 3872 3872 -
8 IV viršelis 2013-11-11 Kita 3630 3630 -
9 III viršelis 2013-11-11 Kita 2904 2904 -
10 II viršelis 2013-11-11 Kita 3146 3146 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.