Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.tv8.lt

Uždaroji akcinė bendrovė "TELE - 3", įm.k. 121393020
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Kliento "tapetų" demonstravimas 2013-11-11 Kita 23.72 23.72 Kliento "tapetų" demonstravimas puslapyje. Pateikta kaina - už 1000 parodymų (CPM). Daugiau informacijos - prisegtame dokumente
2 920x200 skydelis 2013-11-11 Kita 8.39 8.39 Skydelio demonstravimas puslapio viršuje, centre. Pateikta kaina - už 1000 parodymų (CPM). Demonstravimo pavyzdžiai pateikti prisegtame pristatyme
3 920x200 skydelis 2013-11-11 Kita 111.8 111.8 Skydelio demonstravimas puslapio viršuje, centre. Pateikta 1 mėn. kaina
4 250x250 skydelis 2013-11-11 Kita 7.26 7.26 Skydelio demonstravimas puslapio dešinėje. Pateikta kaina - už 1000 parodymų (CPM)
5 620x100 skydelis 2013-11-11 Kita 93.17 93.17 Skydelio demonstravimas tarp puslapio tekstų. Pateikta 1 mėn. kaina
6 250x250 skydelis 2013-11-11 Kita 84.7 84.7 Skydelio demonstravimas puslapio dešinėje. Pateikta 1 mėn. kaina
7 620x100 skydelis 2013-11-11 Kita 7.62 7.62 Skydelio demonstravimas tarp puslapio tekstų. Pateikta kaina - už 1000 parodymų (CPM)

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.