Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.computerbild.lt

UAB "VEIDO" PERIODIKOS LEIDYKLA, įm.k. 123772147
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminis skydelis P4(300x500) savaitei 2013-11-11 Kita 1452 1452
2 Reklaminis skydelis P8(468x60) savaitei 2013-11-11 Kita 302.5 302.5
3 Reklaminis skydelis P7(468x60) mėnesiui 2013-11-11 Kita 2541 2541
4 Reklaminis skydelis P7(468x60) savaitei 2013-11-11 Kita 847 847
5 Reklaminis skydelis P5,P6(300x250) mėnesiui 2013-11-11 Kita 1089 1089
6 Reklaminis skydelis P5,P6(300x250) savaitei 2013-11-11 Kita 363 363
7 Reklaminis skydelis P4(300x500) mėnesiui 2013-11-11 Kita 4356 4356
8 Reklaminis skydelis P8(468x60) mėnesiui 2013-11-11 Kita 907.5 907.5
9 Reklaminis skydelis P3(120x600) mėnesiui 2013-11-11 Kita 1597.2 1597.2
10 Reklaminis skydelis P3(120x600) savaitei 2013-11-11 Kita 532.4 532.4
11 Reklaminis skydelis P2(300x250) mėnesiui 2013-11-11 Kita 2904 2904
12 Reklaminis skydelis P2(300x250) savaitei 2013-11-11 Kita 968 968
13 Reklaminis skydelis P1(750x100) mėnesiui 2013-11-11 Kita 1815 1815
14 Reklaminis skydelis P1(750x100) savaitei 2013-11-11 Kita 605 605

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.