Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.moters-savaitgalis.lt

UAB "VEIDO" PERIODIKOS LEIDYKLA, įm.k. 123772147
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Straipsnis 2013-11-11 Kita 1210 1815 Įkainis priklauso nuo pasirinktos rubrikos,
2 Reklaminis skydelis (750x100) mėnesiui 2013-11-11 Kita 968 968
3 Reklaminis skydelis (300x250) mėnesiui 2013-11-11 Kita 726 726
4 Reklaminis skydelis (180x150) mėnesiui 2013-11-11 Kita 242 242

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.