Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.mazyliozurnalas.lt

UAB "VEIDO" PERIODIKOS LEIDYKLA, įm.k. 123772147
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Straipsnis 2013-11-11 Kita 1210 1815 Įkainis priklauso nuo pasirinktos rubrikos,
2 Reklaminis skydelis (750x100) mėnesiui 2013-11-11 Kita 968 968
3 Reklaminis skydelis (300x250) mėnesiui 2013-11-11 Kita 726 726
4 Reklaminis skydelis (180x150) mėnesiui 2013-11-11 Kita 242 242

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.