Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Agentūra

UAB MEDIAPOOL"

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MEDIAPOOL", įm.k. 124855471
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 agentūros komisinis 2013-11-11 Kita 5 5 Šio komisinio mokesčio dydis yra 5 % nuo užsakymo sumos be PVM.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 agentūros komisinis mokestis 5 Šio komisinio mokesčio dydis yra 5 % nuo užsakymo sumos be PVM. 2013-11-11
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.