Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Žurnalas "Verslo klasė"

Uždaroji akcinė bendrovė "VERSLO ŽINIOS", įm.k. 110682810
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Spalvota reklama 2-oje žurnlo pusėje 2013-11-11 cm2 6.05 6.05 reklama spausdinama 2-oje žurnalo pusėje
2 Spalvota reklama 1-oje žurnalo pusėje 2013-11-11 cm2 8.47 8.47 Reklama spausdinama 1-oje žurnalo pusėje

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.