Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.verslasirpolitika.lt

VšĮ Valstybės iniciatyvos, įm.k. 302299814
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 reklama dešiniajame puslapio šone 295x150 savaitei 2013-11-11 Kita 484 484 -
2 Straipsnis skyriuje "Politika" savaitei 2013-11-11 cm2 1512.5 1512.5 -
3 Reklama puslapio viršuje 750x100 savaitei 2013-11-11 Kita 726 726 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.