Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Dvisavaitinis žurnalas "Auto Bild Lietuva"

UAB "VEIDO" PERIODIKOS LEIDYKLA, įm.k. 123772147
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Skrajučių, bukletų platinimas 2013-11-11 Kita 0.24 0.36 necelofanuotas - 0,24 Lt,; celofanuotas - 0,36 Lt,
2 Atvartas (du vidiniai psl.) 2013-11-11 Kita 8470 11253 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
3 IV viršelis 2013-11-11 Kita 7260 8712 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
4 III viršelis 2013-11-11 Kita 4840 6292 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
5 II viršelis 2013-11-11 Kita 6050 8107 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
6 1/2 vidinio psl. 2013-11-11 Kita 2420 2783 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
7 Vidinis puslapis 2013-11-11 Kita 3630 4961 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.