Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Mėnraštis "Computer Bild Lietuva"

UAB "VEIDO" PERIODIKOS LEIDYKLA, įm.k. 123772147
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 III viršelis 2013-11-11 Kita 4422.55 5203 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
2 Atvartas (du vidiniai psl.) 2013-11-11 Kita 6582.4 7744 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
3 IV viršelis 2013-11-11 Kita 6171 7260 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
4 Skrajučių, bukletų platinimas 2013-11-11 Kita 0.24 0.36 necelofanuotas - 0,24 Lt,; celofanuotas - 0,36 Lt,
5 II viršelis 2013-11-11 Kita 5759.6 6776 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
6 1/2 vidinio psl. 2013-11-11 Kita 1954.15 2299 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
7 Vidinis puslapis 2013-11-11 Kita 3496.9 4114 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.