Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Mėnraštis "Mažylis"

UAB "VEIDO" PERIODIKOS LEIDYKLA, įm.k. 123772147
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Skrajučių, bukletų platinimas 2013-11-11 Kita 0.42 0.61 necelofanuotas - 0,42 Lt,; celofanuotas - 0,61 Lt,
2 Atvertimas (du vidiniai psl.) 2013-11-11 Kita 3751 4235 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
3 Vidinis puslapis 2013-11-11 Kita 2420 2904 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
4 1/2 vidinio psl. 2013-11-11 Kita 1573 1815 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
5 IV viršelis 2013-11-11 Kita 3630 4356 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
6 III viršelis 2013-11-11 Kita 2904 3388 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
7 II viršelis 2013-11-11 Kita 3146 3630 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.