Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.galve.lt

UAB "GALVOK", įm.k. 300139775
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 politinė reklama 2013-11-11 Kita 121 181.5 POZICIJA A1 - 120,00 lt * PVM ( 145,20lt.) mėnesiui. A2, B - 100,00 lt * PVM ( 121,00lt.)mėnesiui. C - 150,00 lt * PVM (1 81,50 lt.) mėnesiui.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.