Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

Reklamobilis

UAB "BALTIC HOSPITALITY GROUP", įm.k. 300578377
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 judanti reklama 2013-11-11 cm2 544.5 810.7 1 dienai 1 reklamobiliui bet kuriame Lietuvos mieste
2 Judanti reklama 2013-11-11 cm2 544.5 810.7 Kainos yra reklamuojantis bet kuriame Lietuvos mieste 1 reklamobiliui 1 dienai
3 judanti reklama 2013-11-11 cm2 544.5 810.7 Kainos yra nurodytos reklamuojantis bet kuriame lietuvos mieste uz 1 reklamobili 1 dienai

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.