Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Mano rajonas"

Viešoji įstaiga "Mano rajonas", įm.k. 302333914
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 reklamine publikacija 2013-11-11 cm2 1 1 reklaminė publikacija (ar foto bei kita vaizdinė informacija) talpinama Užsakovo pasirinktoje vietoje, Užsakovui priimtina forma, atsižvelgiant į technines reklamos teikimo sąlygas. Plotas reklamai nesuteikiamas 1 puslapyje. Nuolaidos netaikomos.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.