Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Didmiestis"

UAB "Bodendorf", įm.k. 300525684
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Skelbimas iki 100 cm2 2013-11-11 cm2 1.46 1.83 Be vaizdinės medžiagos, rėmeliuose.Bazinė kaina 1,51 Lt Taikoma nuolaida už išankstinį apmokėjimą - 20%
2 Reklama - fiksuota vieta 2013-11-11 cm2 2.9 3.63 Kliento pageidaujamoje vietoje, išskyrus pirmą puslapį. Bazinė kaina 3,00 Lt. Taikoma nuolaida už išankstinį apmokėjimą - 20%
3 Straipsnis - fiksuota vieta 2013-11-11 cm2 1.46 1.83 Kliento pageidaujamoje vietoje, išskyrus pirmą puslapį. Bazinė kaina 1,51 Lt. Taikoma nuolaida už išankstinį apmokėjimą - 20%
4 Straipsnis - bet kuri vieta 2013-11-11 cm2 0.97 1.21 Įkainis taikomas visiems puslapiams. Bazinė kaina 1,00 Lt. Taikoma nuolaida už išankstinį apmokėjimą - 20%
5 Lankstinukų platinimas 2013-11-11 Kita 0.07 0.08 Platinimas privačiuose namuose.Bazinė kaina už vnt.0,07 Lt. Taikoma nuolaida už išankstinį apmokėjimą - 20%
6 Reklama - bet kuri vieta 2013-11-11 cm2 2 2.5 Įkainis taikomas visiems puslapiams.Bazinė kaina 2,07 Lt. Taikoma nuolaida už išankstinį apmokėjimą - 20%
7 Lankstinukų platinimas 2013-11-11 Kita 0.04 0.05 Platinimas daugiabučiuose. Bazinė kaina už vnt.004 Lt. Taikoma nuolaida už išankstinį apmokėjimą - 20%
8 Maketavimas - nuo 3 iki 4 psl. 2013-11-11 Kita 242 302.5 Maketavimas iki 4 puslapių. Bazinė kaina už keturis puslapius- 250,00 Lt. Taikoma nuolaida už išankstinį apmokėjimą - 20%
9 Maketavimas - nuo 1 iki 2 psl. 2013-11-11 Kita 121 151.25 Maketavimas iki 2 puslapių. Bazinė kaina už abu puslapius- 125,00 Lt. Taikoma nuolaida už išankstinį apmokėjimą - 20%
10 Lankstinukų platinimas - priemoka už kurą 2013-11-11 Kita 0.61 0.61 Įkainis už vieną kilometrą, kai platinama rajonuose.
11 Straipsnio paruošimas 2013-11-11 Kita 363 453.75 Bazinė kaina 375,00 Lt. Taikoma nuolaida už išankstinį apmokėjimą - 20%

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.