Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.kvitrina.com

Viešoji įstaiga "Krašto vitrina", įm.k. 300839432
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminis skydelis A. Mėnesiui 2013-11-11 Kita 726 726
2 Reklaminis skydelis D1. Savaitei 2013-11-11 Kita 108.9 108.9
3 Užsakovo straipnis svetainėje 2013-11-11 Kita 242 242
4 Reklaminis skydelis F1. Savaitei 2013-11-11 Kita 72.6 72.6
5 Reklaminis skydelis E2. Savaitei 2013-11-11 Kita 145.2 145.2
6 Reklaminis skydelis F1. Mėnesiui 2013-11-11 Kita 217.8 217.8
7 Reklaminis skydelis E2. Mėnesiui 2013-11-11 Kita 363 363
8 Reklaminis skydelis D2. Mėnesiui 2013-11-11 Kita 417.45 417.45
9 Reklaminis skydelis D1. Mėnesiui 2013-11-11 Kita 278.3 278.3
10 Reklaminis skydelis C2. Savaitei 2013-11-11 Kita 254.1 254.1
11 Reklaminis skydelis C2. Mėnesiui 2013-11-11 Kita 641.3 641.3
12 Reklaminis skydelis D2. Savaitei 2013-11-11 Kita 163.35 163.35
13 Reklaminis skydelis A. Savaitei 2013-11-11 Kita 266.2 266.2
14 Reklaminis skydelis B1. Mėnesiui 2013-11-11 Kita 387.2 387.2
15 Reklaminis skydelis C1. Mėnesiui 2013-11-11 Kita 423.5 423.5
16 Reklaminis skydelis C1. Savaitei 2013-11-11 Kita 169.4 169.4
17 Reklaminis skydelis B1. Savaitei 2013-11-11 Kita 145.2 145.2

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.