Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.dialogas.com

Uždaroji akcinė bendrovė "POLILOGAS", įm.k. 221262680
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 300 x 100 (dešinėje, 2 apačioje) 2013-11-11 Kita 60.5 60.5 Kaina mėnesiui
2 Reklaminis straipsnis 2013-11-11 Kita 363 363 Dviems savaitėms pagrindiniame lange
3 Reklaminis straipsnis 2013-11-11 Kita 665.5 665.5 Mėnesiui pagrindiniame lange
4 Bėganti eilutė 2013-11-11 Kita 30.25 30.25 Skelbiama vieną savaitę
5 300 x 250 (dešinėje) 2013-11-11 Kita 242 242 Kaina mėnesiui
6 750 x 100 (viršuje) 2013-11-11 Kita 484 484 Kaina mėnesiui

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.