Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

savaitraštis,,Dialogas"

Uždaroji akcinė bendrovė "POLILOGAS", įm.k. 221262680
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklama (straipsnis) dvispalviuose vidiniuose psl. 2013-11-11 cm2 4.23 4.23
2 Viso spalvoto puslapio reklama (straipsnis) 2013-11-11 Kita 1815 1815
3 Viso nespalvoto puslapio reklama (straipsnis) 2013-11-11 Kita 1452 1452
4 Viso dviejų spalvų puslapio reklama (straipsnis) 2013-11-11 Kita 1573 1573
5 Spalvota reklama (straipsnis) 2013-11-11 cm2 6.05 6.05 16-ame savaitraščio puslapyje,
6 Nespalvota reklama (straipsnis) vidiniuose psl. 2013-11-11 cm2 3.63 3.63

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.