Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.palangiskis.lt

UAB Interneto žinios, įm.k. 302440873
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 2 reklamos pozicija 2013-11-11 Kita 18 18 1000 parodymų 2-oje reklamos pozicijoje (300x250)
2 1 reklamos pozicija 2013-11-11 Kita 18 18 1000 parodymų 1-oje reklamos pozicijoje (750x100)
3 Straipsnis 2 2013-11-11 Kita 200 200 Kai straipsnį pateikia patys užsakovai, kad patalpintume UAB Interneto žinios portaluose
4 Bėganti eilutė 2013-11-11 Kita 15 15 1000 parodymų, Bėganti eilutė (750x35)
5 Vidinis puslapis 2013-11-11 Kita 8 8 1000 reklamos parodymų vidiniuose puslapiuose (180x150, 468x60)
6 Prieš video 2013-11-11 Kita 350 350 Mėnesinis mokestis Reklama prieš video reportažus
7 3 reklamos pozicija 2013-11-11 Kita 14 14 1000 parodymų 3-oje reklamos pozicijoje (300x250)
8 Straipsnis 2013-11-11 Kita 250 250 Kai straipsnį rengia UAB Interneto žinios žurnalistai
9 Paketas 2013-11-11 Kita 1500 1500 -neribotas straipsnių skaičius (pačių parašyti)-(partijos kandidatų sąrašo nuotraukos)-reklaminis skydelis 3 pozicija
10 4 reklamos pozicija 2013-11-11 Kita 10 10 1000 parodymų 4-oje reklamos pozicijoje (300x250)

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.