Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Tauragės radijas

Viešoji įstaiga "Šou imperija", įm.k. 300155270
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Agitacinė laida 2013-11-11 min 50 50
2 Audio klipo gamyba 2013-11-11 Kita 181.5 217.8 Pagamintos reklamos pakeitimas 30 Lt,
3 Reportažo transliacija 2013-11-11 min 90 90
4 Reportažo, interviu, diskusijų gamyba 2013-11-11 Kita 242 242
5 Audio klipo transliacija 2013-11-11 sek 1.21 1.45 Transliacijų kaina priklauso nuo laiko zonos, kada transliuojama reklama. Laiko zonos: Nuo 7.00 iki 13 val. - 1,45 Lt.; Nuo 13.00 val. iki 20.00 val.-1,33 Lt.; Nuo 20.00 val. iki 7.00 val. - 1,21 Lt.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.