Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Agentūra

UAB "Tarela"

Uždaroji akcinė bendrovė "TARELA", įm.k. 124257787
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklamos kampanijos PLANAVIMAS 2013-11-11 Kita 3.5 5 Įkainis skaičiuojamas procentais nuo reklamos kampanijos biudžeto : nuo 1-200000 Lt -5 % 200001-500000 Lt - 4 %; 500001-ir daugiau Lt -3,5 %.
2 Dizainerio darbo valanda 2013-11-11 Kita 217.8 217.8 Įkainis nurodytas litais.
3 Projekto vadovo darbo valanda 2013-11-11 Kita 193.6 193.6 Įkainis nurodytas litais.
4 Maketuotojo darbo valanda 2013-11-11 Kita 145.2 145.2 Įkainis nurodytas litais.
5 Reklamos kampanijos organizavimas 2013-11-11 Kita 3.5 5 Įkainis skaičiuojamas procentais nuo reklamos kampanijos biudžeto :nuo 1-200000Lt- 5 %; 200001-500000 Lt- 4 %; 500001- ir daugiau Lt- 3,5 %.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.