Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijo stotis „RS2"

UAB Antroji reklamos atelje, įm.k. 145848811
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Audio klipo gamyba 2013-11-11 sek 121 181.5 Kaina priklauso nuo klipo trukmės
2 Audio klipo transliacija 2013-11-11 sek 0.8 1.2 Transliuojama darbo dienomis nuo 13,00 - 19,00 val,
3 agitacinė - informacinė laida 2013-11-11 min 242 363 Laidos trukmė 60 min, Transliuojama 4 pokalbiai po 7 - 10 min,
4 Audio klipo transliacija 2013-11-11 sek 0.97 1.45 transliuojama darbo dienomis nuo 7,00 - 13,00 val,
5 Audio klipo transliacija 2013-11-11 sek 0.61 0.91 Transliuojama darbo dienomis nuo 19,00 - 7,00 val ir savaitgaliais

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.